t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích English teaching position for a training center in Taiyuan City 9-13K (Xiaodian Dis., Taiyuan City, Shanxi Province) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
lương thưởng: 9-13K/M after tax

Job Description:
-Work load: 25-hour lessons per week at most + office hours + working from 15:45 to 20:30 between Tue. and Fri. + working from 8:30 to 12:00 and 14:00 to 19:00 on Saturdays and Sundays+ Monday off
-Work content: teaching English
-Student age: 2-12
-Location: Xiaodian Dis., Taiyuan City, Shanxi Province
-Type of school: a training school
-Type of work: full time
-Start: ASAP

Salary & Benefits:
-Salary: 9-13K/M after tax
-Housing: free housing/ housing allowance
- Flight allowance: none
-Vacation: 1-month vacation per year with half-pay
-Work visa: provided

Applicants Quality:
-Excellent English teachers
-Bachelor degree or above (English as major + TESOL/TEFL for non-native speaker)
-Age: 20-36
-120 hrs TESOL/TEFL or 2-year teaching experience


How to apply if interested:
Please send your resume and a recent photo to Bella.
Wechat: chinaexpat8808 Mobile: +86 13971621820


  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6736162757

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]